راهکارهای گمرک برای جلوگیری از تخلفات تجاری

گروه بازرگانی: تخلفات اقتصادی در حوزه تجارت یکی از معضلاتی است که همواره وجود داشته و موجب واقعی نبودن آمارهای تجارت کشور شده است. اگر چه این مشکل همچنان در کشور وجود دارد اما مسوولان گمرکی معتقدند با اقدامات اخیر صورت گرفته در گمرک، نسبت به سال‌های گذشته حجم وسیعی از این تخلفات را کاهش داده‌اند. یکی از اقدامات گمرک در ارتباط با این بحث، موضوع کارشناسی متمرکز یا Expert Pool است که تا پایان سال به‌طور کامل راه‌اندازی می‌شود.