مشاوره و مدیریت خرد پایه

شرکت بین المللی مشاوره و مدیریت خرد پایه (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ و تحت شماره ۲۴۲۸۴۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و از همان تاریخ در حوزه ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در حوزه‌های مالی و مدیریت فعالیت خود را آغاز نمود. لیکن پس از گذشت چند سال از آغاز فعالیت و بواسطه تمرکز شرکت مادر (شرکت گروه مالی دانایان پارس) بر حوزه‌های دیگری از کسب و کار به تدریج فعالیت این شرکت کاهش و در سال‌های اخیر به شکل کامل متوقف شد. 
در سال ۱۳۹۸ و طی توافقی که بین مدیران شرکت با برخی از متخصصین حوزه فناوری اطلاعات صورت پذیرفت و با عنایت به نیاز روز افزون به بهره‌گیری از دانش فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف کسب و کار مقرر گردید شرکت بین المللی مشاوره مدیریت خرد پایه به سرعت نسبت به تجدید ساختار، جذب منابع و ایجاد زیرساخت‌های عملیاتی به منظور فعالیت به عنوان بازوی فناورانه گروه مالی دانایان پارس اقدام و از این پس تمرکز خود را بر توسعه حوزه‌ها و پروژه‌های فناورانه معطوف نماید. لذا با در نظر گرفتن فضای مطلوب حاکم بر فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات انتظار می رود این شرکت در سال‌های آتی رشدی قابل توجه را تجربه و بتواند به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی خدمات انفورماتیکی بالاخص در زمینه بازارهای مالی مطرح گردد.