پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد

 

شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد در سال ۱۳۸۵ توسط تعدادی از صاحب‌نظران دانشگاهی و نظام مالی كه دارای تجربه علمی، حرفه‌ای، واجرائی گسترده و آشنا با جنبه‌های مختلف اقتصاد كشور بودند تشكیل شد. این شركت هدف خود را فعالیت در امور آموزش، پژوهش و مشاوره تخصصی کاربردی در زمینه‌های اقتصاد، بازار سرمایه، علوم و فنون بانکی و ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری و بودجه‌ریزی شرکت‌های خصوصی و زمینه‌های مرتبط و اشاعه دانش و تجربه این زمینه‌ها بین استعدادهای جوان كشور، از طریق آموزش و نشر کتب علمی، قرار داد. علاوه بر نیروی انسانی مؤسس، این شرکت از امتیاز همكاری با خبره‌ترین نیروی انسانی موجود کشور در زمینه‌های فوق نیز برخوردار است. از آغاز فعالیت، شركت خدمات و پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد امکانات سخت‌افزاری و سایر تداركات لازم را برای ارائه خدمات تربیت نیروی انسانی و انجام خدمات مشاوره فراهم كرده است.