سبدگردانی

گروه مالی دانایان پارس در چارچوب ارائه خدمات مدیریت دارایی این امکان را فراهم کرده است تا سرمایه‌گذاران از طریق شرکت‌های سبدگردان همکار و طرف قرارداد از خدمات سبدگردانی بهره‌مند شوند.

 

راهنمای خدمات سبدگردانی و شرایط کلی آن

براساس قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان شخصیتی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به‌منظور کسب سود، به خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد.
به بیان دیگر، شرکت‌های سبدگردان، شرکت‌هایی هستند که با تشکیل سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی برای هر سرمایه‌گذار این امکان را فراهم می‌آورند که مدیرانی حرفه‌ای و باتجربه، سبد سرمایه‌گذاری وی را مدیریت نمایند.
در آغاز و با هدف کسب رضایت سرمایه‌گذار، فرایند سبدگردانی و میزان ریسک‌پذیری مشتری ارزیابی می‌شود و بدین‌ترتیب، سبد سرمایه‌گذاری هر مشتری با توجه به میزان ریسک‌پذیری وی مدیریت می‌شود.
چنانچه سرمایه‌گذار پیش از این نیز دارای دارایی‌هایی در بازار سرمایه باشد امکان انتقال دارایی فعلی سرمایه‌گذار به سبد سهام اختصاصی بررسی می‌شود و امکان مدیریت آن نیز ارزیابی می‌گردد.

 

مزایای سبدگردانی

اختصاصی بودن: در فرآیند سبدگردانی برای سرمایه‌گذار، به‌صورت جداگانه سبدی در کد اختصاصی(PRX) تشکیل می‌شود که ترکیب آن با توجه به سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار و میزان سرمایه او تعیین می‌گردد. و نظرات شخصی او در مورد سرمایه‌گذاری نیز در نظر گرفته می‌شود. از این‌رو خدمت سبدگردانی، منسجم‌، دقیق‌ و درعین‌حال منعطف‌ و در تطابق با خصوصیات فردی مشتری خواهد بود، همچنین فرد مشخصی سبد سرمایه‌گذاری را زیرنظر گرفته و با سرمایه‌گذار در ارتباط خواهد بود.

انعطاف پذیری: در طول دوره سرمایه‌گذاری، شخص سرمایه‌گذار می‌تواند سیاست مالی خود را تغییر‌دهد و آن را به اطلاع تیم پشتیبانی سبدگردان برساند. تیم سبدگردان نیز موظف است سیاست مالی مورد نظر سرمایه‌گذار را در تشکیل و اداره سبد در‌نظر بگیرد.

عدم نیاز به دانش خاص و صرف وقت: در این روش، سرمایه‌گذار نیاز به داشتن علم به مفاهیم تخصصی بورس ندارد و همچنین نیازی به صرف زمان بیشتر برای یادگیری مفاهیم و اداره سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

عدم وجود تضاد منافع: در فرآیند سبدگردانی، سبدگردان دارای انگیزه بالایی برای افزایش بازدهی سبد است، چرا که کارمزد متغیر سبدگردانی متناسب با میزان سودآوری سبد تعیین می‌شود. بنابراین منافع سبدگردان و سرمایه‌گذار هم‌راستا بوده و تعارض منافعی وجود ندارد.