سرمایه گذاری دانایان پارس

شركت سرمايه‌گذاري دانايان‌پارس (سهامی عام)

شركت سرمايه‌گذاري دانايان‌پارس (سهامی عام) 4111 طي مجوز شمارة 32/17668 مورخ 25/03/1383 ادارة ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری پس از پذیره‌نویسی عمومی تأسیس شد.

شرکت در تاریخ 27/09/1390 به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارة 10948 به ثبت رسیده است. در حال حاضر سهام شرکت سرمايه‌گذاري دانایان پارس با نماد «ودانا» در تابلو زرد بازار پایه پذیرفته و معامله می‌شود.

موضوع فعالیت شرکت براساس بند 3 اساسنامه به شرح زیر است:

  1. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع.
  2. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌های بانکی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.
  3. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
  4. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:      

1-4. پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری     

2-4. تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

3-4. مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار       

4-4. تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

 

سرمایه شركت در سه مرحله به مبلغ 000ر350ر1 میلیون ریال افزایش یافته است. این شرکت در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود تجربه سهامداری در شرکت‌هایی چون صنایع کشاورزی و کود زنجان، شرکت بیمه زندگی باران، بانک ایران زمین،شهر سازي و خانه سازي باغميشه، توسعه شهری توس‌گستر، توسعه کسب‌وکار ونداد (پروژة مسکن اجتماعی وردآورد)، بیمه دی و شرکت آتیه ساوالان را دارد. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس متعهد پذیره‌نویسی شرکت‌هایی چون شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان، توسعه شهری توس‌گستر و بانک آینده بوده است.