بیمه زندگی باران

بیمة زندگی باران

شرکت بیمة زندگی باران به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه بیمة زندگی با تکیه بر دانش، تجربه و توانایی‌های خود و شناخت نیازهای صنعت بیمه، با هدف نوآوری و خلاقیت در معرفی محصولاتی جدید فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف اصلی شرکت بیمة باران ارائه محصولاتی نو با هدف تأمین نیازهای مشتریان از طریق سرمایه‌‌گذاری تدریجی و پوشش ریسک‌هایی است که در طول زندگی خود با آن روبرو هستند. از این‌رو، غایت بیمة باران، طراحی و عرضه محصولات و خدمات بیمه برای آرامش خاطر زندگی بیمه‌گذاران است.

موضوع فعالیت شرکت براساس بند 2 اساسنامه به شرح زیر است:

  1. انجام عملیات بیمه‌ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمة مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضوابطی که بیمة مرکزی جمهوری اسلامی ایران  اعلام می‌کند؛
  2. تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمة مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
  3. سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه،

شرکت بیمة زندگی باران در راستای خدمات بیمه‌ای خود اقدام به ارائه انواع  بیمه‌های زندگی شامل: بیمه به شرط حیات، بیمه به شرط فوت، بیمة مختلط و بیمة سرمایه‌گذاری نموده است. همچنین طراحی بیمه‌نامه ترنم (از زیرمجموعه بیمه به شرط حیات) از ابداعات نیروهای متخصص و خلاق این شرکت بوده که برای اولین‌بار در صنعت بیمه رونمایی و به بیمه‌گذاران ارائه می‌گردد.