صنایع کشاورزی و کود زنجان

شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان
تأسیس شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان(سهامی عام)  از جمله مصوبات نخستین سفر استانی دولت نهم به استان زنجان در سال 1385 بود که درتاریخ 29/01/1386به صورت سهامی عام و تحت شماره 6917 در اداره ثبت شرکت‌های زنجان به ثبت رسید.
موضوع فعالیت شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:
احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری و شهرکها و کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات صنعتی و پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز صنعتی و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و بازرگانیِ فنی و مهندسی و بازرگانی و عمرانی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور است.
شرکت صنایع صنایع کشاورزی و کود زنجان فعالیت خود را در قالب سه شرکت فرعی زیر ادامه می دهد:
1) شرکت شهرک¬های صنعتی پتروشیمی زنجان (فعالیت در حوزه ساخت شهرک‌های صنعتی)
2) شرکت بازرگانی پتروشیمی زنجان (فعالیت در حوزه خرید و فروش محصولات پتروشیمی)
3) شرکت اوره و آمونیاک پتروشیمی زنجان (فعالیت در حوزه تولید و عرضه اوره و آمونیاک)

همچنين سهام شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان مطابق با دستور العمل معاملاتی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1391 در بازار فرابورس ایران قابلیت خریدو فروش با علم و آگاهي نسبت به وضعيت مالي شركت را برای سهامداران خود فراهم نموده است و هم اکنون در نماد معاملاتی زنجان در تابلو زرد بازار پایه در حال معامله است.