Text Sample

شرکت گروه مالی دانایان پارس

شرکت گروه مالی دانایان پارس با هدف ایجاد بستر مناسب برای گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازارهای مالی کشور و از طریق جذب مشارکت عمومی و خصوصی و بکارگیری آن در فعالیت‌های متنوع اقتصادی با هدف کسب بازده بالای اقتصادی شکل گرفت.

گروه مالی دانایان پارس (سهامی‌عام) از سال ۱۳۸۴، اقدام به سرمایه‌گذاری، تاسیس و مشارکت‌های متعددی با تمرکز برحوزة صنعت خدمات مالی در بخش خصوصی نموده است و در حال حاضر سرمایه شرکت 000ر2 میلیارد ریال می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت براساس مادة 4 اساسنامه شامل ایجاد، سرمایه‌گذاری یا مشارکت در تأسیس شرکت‌های تجاری از هر قبیل و خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی شرکت‌های تجاری می‌باشد. به‌طور کلی می‌توان سرمایه‌گذاری و ارائة خدمات گروه مالی دانایان پارس را به بخش‌های زیر تقسیم نمود:

گروه مالی دانایان پارس با تمرکز بر حیطه بازار سرمایه هم‌اکنون در دو شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس و کارگزاری دانایان پارس به ارائة خدمت به مشتریان خود می‌پردازد. همچنین تأسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانا را در دست اجرا دارد.

شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس

شرکت کارگزاری دانایان پارس

گروه مالی دانایان پارس به جهت تکمیل زنجیرة فعالیت‌های خود در حیطه خدمات مالی اقدام به تأسیس یک شرکت بیمه عمر با هدف سرمایه‌گذاری‌های خرد در بخش خصوصی نمود. با توجه به ارائة خدمات نوین در صنعت بیمه عمر، شرایط سرمایه‌گذاری با مبالغ اندک را نیز برای اشخاص فراهم می‌آورد.

بیمه زندگی باران

جدیدترین خدمت گروه مالی دانایان پارس به هدف تسهیل مبادلات مالی تأسیس و هم‌اکنون آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود در حیطة خرید و فروش انواع ارز و مصکوکات طلا نموده است.

صرافی دانایان پارس

گروه مالی دانایان پارس با تیم متخصص و حرفه‌ای خود توانسته است در حیطة خدمات ساختمانی گام‌های مؤثری بردارد در این زمینه می‌توان به پروژه طرشت اشاره نمود، همچنین هم‌اکنون پروژة مسکن اجتماعی وردآورد را در دست کار دارد.

شرکت توسعه کسب و کار ونداد

شرکت­های سرمایه­گذاری گروه مالی دانایان پارس در سال 1390 اقدام به خریداری بخشی از سهام شرکت پتروشیمی زنجان نمود، هم‌اکنون این شرکت با نام صنایع کشاورزی و کود زنجان در حال تجهیز و تکمیل پروژة احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات محصولات صنعتی و پتروشیمی با محوریت اوره وآمونیاک است.

صنایع کشاورزی و کود زنجان